KOÇLUK/DANIŞMANLIK

Koçluk nedir?
Profesyonel koçlar, danışanlarının özel ve iş yaşamlarında tatmin edici sonuçlar yaratmaları için sürekli bir ortaklık sunarlar. Koçlar, bireylere performanslarını geliştirmeleri ve yaşam kalitelerini artırmaları için yardımcı olurlar.

Koçlar dinlemek, izlemek ve yaklaşımlarını birbirinden farklı danışanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlamak için eğitilmişlerdir. Danışanlarından çözümler ve stratejiler oluşturmaları istemek peşindedirler; çünkü danışanlarının kendi kaynaklarına sahip, doğal olarak yaratıcı bireyler olduklarına inanırlar. Koçun görevi danışanının halihazırda sahip olduğu becerileri, kaynakları ve yaratıcılığı geliştirmek üzere destek sağlamaktır. Koçluk çalışması ve koçluk ilişkisi, psikolojik danışmalık, terapi veya herhangi bir tedavi içermez.

Koçluk çalışmaları birebir gerçekleştirilebildiği gibi, uygun olan durumlarda gruplar halinde de yapılabilir. Birçok farklı çerçevede işlevsel olan koçluk çalışmaları, bir organizasyonun kendi yapısının içinde kendi “İç Koçluk Sistemi”nin kurgulanmasına da destek vererek Koçluk kültürünün yaygınlaşmasında da önemli rol oynar.