ETK Aydınlatma Metni

Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun
ve 15 Temmuz 2015 tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektronik
İletiler Hakkında Yönetmelik
ile 04 Ocak 2020 Tarihli Ticarı̇ İletişim ve Ticari Elektronik İletiler
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı
sıfatıyla ticari elektronik iletilerin YENİ PSİKOLOJİ tarafından tarafınıza gönderilmesi için
vereceğiniz onayınıza istinaden iletişim verileriniz (cep telefonu numarası, e-posta adresi),
tarafınızca ticari elektronik ileti gönderimi reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar devam
edecektir. Ticari elektronik ileti gönderilmesi için vereceğiniz onay 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu
(“KVKK”) 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında istediğiniz zaman ve
herhangi bir sınırlamaya gerek olmaksızın geri alabileceğiniz açık rızanız olarak kabul
edilmektedir. Bunun yanında iletişim bilgileriniz, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi
verilmesi amacıyla Kanunun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendinde yer alan
“kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak İleti Yönetim Sistemine
aktarılacaktır.

YENİ PSİKOLOJİ tarafından KVKK kapsamında hazırlanmış olan “DANIŞAN AYDINLATMA
METNİ”nin tamamını ve yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum, anladım ve hangi kişisel verilerimi ne
şekilde işlediği ve açık rızamı dilediğim zaman herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın geri
alabileceğim hakkında bilgi sahibi oldum.

YENİ PSİKOLOJİ’ye vermiş olduğum GSM numaram üzerinden tarafıma kısa
mesaj/SMS/whatsapp gönderimi ile telefon araması yapılmasına ve e-posta adresime e-posta
gönderilmesine ticari elektronik ileti onayı şeklinde onay veriyorum.