https://docs.google.com/forms/d/1PWqKU-k-Y79nmiztpWSDn3vK3bNSNemM9Ue9f2rN7Vk

“YÖNETİCİNİN KOÇLUK ŞAPKASI”


Hayatın içerisinde sık sık değiştirerek taktığımız bir çok şapkamız var. Eş şapkası, evlat şapkası, anne-baba şapkası, kardeş, arkadaş şapkası, meslek şapkası… Herbir şapkanın ardındaki kimliğimiz bir olsa da, ortaya koyduğumuz davranışlar, kullandığımız dil, duruşumuz o an taktığımız şapkamız ile şekilleniyor. Peki “yönetici şapkanızla” siz kimsiniz?

Katılımcıya ve Kuruma Kazandırdıklarımız: 


Yönetici şapkamızı nasıl bir tarzla giymek, kendimizi nasıl ortaya koymak istediğimizi keşfetmek için;

  • koçluğun esaslarını anlamak
  • koçluk becerilerini varolan becerilerimizin  arasına katmak
  • koçluktaki  farklı  modelleri öğrenip yöneticilik tarzımızı zenginleştirmek 
  • günlük akış ve paylaşımların ortak dilini oluşturmak
  • kurum kültürünü temsil eden ortak bir şapka altında toplanabilmek

Koçluk Becerileri Gelişimi Takip Çalışmalarıyla (süpervizyon);

Kişiler edindikleri Koçluk Becerilerini Yönetici kimliklerinin bir parçası haline getirme sürecinde bilgi ve beceriyi kullanırken, öğrendiklerini uygularken, kendi  tutum ve davranışlarını gözlemleme, fark etme ve farklılaştırma fırsatı elde ederler. Süpervizyon çalışmaları, sürdürülebilir verimlilik  kavramını ön planda tutarak, kişinin hem kendini tanımasına ve değerlendirmesine hem de edinilen beceriyi daha doğru, daha yerinde, daha kişisel olarak ortaya koyabilmesine destek olur. 

https://docs.google.com/forms/d/1PWqKU-k-Y79nmiztpWSDn3vK3bNSNemM9Ue9f2rN7Vk