STRATEJİK AİLE TERAPİSİ


Stratejik aile terapisi, iletişimi temel alan bir terapi modelidir. 1967 yılında Amerika’da Mental Research Institute (MRI) bünyesinde “Kısa Süreli Terapi Merkezi”nin kurulmasından sonra ortaya çıkmıştır. Değişim odaklı ve kısa süreli bir terapi modelidir. Terapist, yaşanan sıkıntılara ailedeki ilişkiler doğası üzerinden bakar. Stratejik Aile Terapisi çift-aile problemlerinde etkili olduğu gibi bireysel sorunların çözümünde de etkili sonuçlar vermektedir. Bu problemlerin çözümüne yönelik somut hedefler koymak ve bu hedeflere ulaşmada kullanılabilecek değişim stratejileri oluşturmak bu yaklaşımın temel dayanak noktasıdır.