PSİKOTERAPİ UZMANLIK ALANLARIMIZ


- Travma sonrası bozukluklar

- Travma sonrası stres bozukluğu

- Akut stres bozuluğu

- Kaygı bozuklukları

- Panik bozukluk, fobiler, sosyal fobi

- Depresyon

- Erken dönem travmalar

- Stres yönetimi

- Öfke yönetimi

- Kişilik bozuklukları

- Ölüm ve yas

- İlişki ve evlilik problemleri

- Cinsel problemler

- Performans kaygısı

- Sınav kaygısı

- Kişilik bunalımları ve kişisel gelişim

- Kanser hastalarında mücadelede ve yaşam kalitesini arttırma

- Koçluk