DİNAMİK PSİKOTERAPİ


Bireyler kendileri ve öteki kişilerle ilgili iç izlenim ve beklentilerin (temsiller) çoğunu hayatın ilk 3 senesinde oluştururlar. Daha sonra edinilen deneyimlerle bu içsel temsillerin bazıları zayıflar ve değişir bazıları ise pekişerek güçlenir. İç alemimizdeki bu zengin ilişki şebekesi günlük yaşamımızda kendini belli eder. Bazısı bilinçli kararlar halinde bazısı da fark etmeden bizi alıkoyarak. Devamlı olarak yaşanan korkular, endişe, kaygı, isteksizlik, huzursuzluk, öfke gibi haller şebekenin kısa devre yapmasının ifadesi olarak da tanımlanabilir. Bu şikayetler aslında insanın içsel ihtiyaçlarının bir nevi yardım çağrısı olarak ele alınabilir.


Kişilik örgütlenmesinde ve yapısında kalıcı onarım isteyen danışana uzun menzilli dinamik terapi önerilir. Bu terapi, süreğen ve düzenli çerçevesi ile kişinin iç alemini irdelemesini ve yaşantıları ile temasa geçip anlamlandırmasını mümkün kılmaktadır. Danışan ve terapist iş birliği içinde çalışarak, danışanın geçmişinde faydalı değişiklikleri engelleyen unsurları tespit edip, ileriye yönelik olumlu gelişmelere yol açarlar.


Bu terapi, var olan sorunların nasıl oluştuğu, ve bu sorunlara karşı üretilmiş olan bireysel başa çıkma tekniklerinin kişiye nasıl zarar verdiği üzerine odaklanır. Bu tekniklerin nasıl düzeltilip, geliştirerek yenileneceği üzerinde çalışmalar yapılır. Özellikle kişilerin alışkanlıklarının doğurduğu olumsuz sonuçlara dikkat çeker. Var olan sorunlar danışanın geçmişi ve tecrübelerinden yola çıkarak ele alınır. Daha sonra da, danışanın sahip olduğu güçlü özellikler ve kaynaklar yardımıyla bu sorunlar çözülür. Danışanın terapi süresince öğrendiklerini uzun vadede hayatının değişik alanlarında kullanması sağlanır.