ŞEMA TERAPİ


Şema Terapi, geleneksel bilişsel-davranışçı terapileri ve kavramları önemli derecede genişletilmiş Jeffery Young ve çalışma arkadaşları tarafından geliştirilmiş yenilikçi ve bütünleyici bir teori ve terapi yaklaşımıdır. Terapi, teorik modeli ve uygulama modelini birleştirerek bilişsel-davranışçı, geştalt, bağlanma, nesne ilişkileri ve yapılandırıcı psikanalitik kuramlardan gelen zengin bilgileri birleştirmektedir.


Şemalar, çevremizde olup biteni yorumlayıp, uyum sağlayarak, yaşamın gereklerini yerine getirebilmek için kullandığımız çocukluk döneminde oluşmuş zihinsel yapılarımızdır. Bebeklikten başlayarak gelişir ve yaşam boyu sürerler. Aslında Şema terimi, Erken Dönem Uyum Bozan Şema kavramının yerine kullanılmaktadır. Bu şemalar çocukluk çağının temel ihtiyaçları karşılanmadığında gelişirler.


Erişkin yaşamında her ne kadar değişmez gerçekler olarak algılansalarda şemalar, özellikle çocukluk yıllarında ebeveynler, kardeşler ve akranlarla olan incitici deneyimler sonucu öğrenilirler. Çocuk, yaşantılarından bir şeyler öğrenip, gelecek acılardan korunmak için çaba gösterdikçe daha da gelişirler. Böylece varlıklarını ömür boyu sürdürürler. Aslında şemalar çocukluk çağlarındaki incitici olayların güncel temsilleridir. 


Şema Terapinin amacı, kişiye ait psikolojik problemler üreten şemaların ne olduğunun kişi tarafından farkına varılmasını sağlamak ve bilişsel ve yaşantıdal tekniklerle kişinin başaçıkma stratejilerini geliştirmek ve güçlendirmektir.