https://docs.google.com/forms/d/1PWqKU-k-Y79nmiztpWSDn3vK3bNSNemM9Ue9f2rN7Vk

İŞYERİNDE KRİZ VE KRİZE MÜDAHALE


Her kriz farklıdır, ancak her kriz, kriz tepkilerini azaltmak ve etkilenen kişilerin kriz öncesi işlevselliklerine dönebilmeleri için acil müdahale gerektirir. İşyerindeyken yaşanabilecek her türlü krize dair bilgilenme, bilinçlenme farkındalığı artırdığı ve kriz yönetim süreç adımlarını da kapsadığı için olası durumlarda şirket içindeki tutumu ve kriz yönetimi sürecini pozitif olarak etkilemektedir. Yaşantıladığımızın ne olduğunu bilmek, anlamak, çözümüyle ilgili önceden bilgilenmiş olmak kaygıyı azaltabileceği gibi, umutlu bir tavrı ve çözüm odaklı yaklaşımı besler.


Katılımcıya ve Kuruma Kazandırdıklarımız: 

İşyerindeyken yaşanabilecek her türlü kriz durumuna (doğal afet, yangın, kaza, intihar, suikast, silahlı çatışma vs.) dair bilgilenmek ve donanımlı olmak için;

  • kriz ve ilişkili diğer kavramları ayırt etmek
  • kriz yönetiminin uygulanabilir adımlarını öğrenmek
  • şirket içi çözüm odaklı yaklaşımı örneklemek, yaygınlaştrmak
  • krizleri gelişim fırsatlarına çevirmek


Özel not: Bir kriz durumunda bu çalışma ve egzersizlerle öğretilen tüm müdahaleler tarafımızdan yürütülür ve uygun şekilde bütçelendirilir.


https://docs.google.com/forms/d/1PWqKU-k-Y79nmiztpWSDn3vK3bNSNemM9Ue9f2rN7Vk