https://docs.google.com/forms/d/1PWqKU-k-Y79nmiztpWSDn3vK3bNSNemM9Ue9f2rN7Vk

“KEYİFLE EKİPLEŞMEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MUTLULUK”


Şartların hızla değiştiği bir dünyada şartlara adapte olmaya çalışan insanın da değişiyor olması “ekipleşme” kavramına yaklaşımların da değişmesini kaçınılmaz kılıyor! “Keyifle Ekipleşme” eğitimi, kurum içerisindeki ekiplerin, esneklik, hareketlilik ve yaratıcılık kazanmaları ve daha etkin sonuçlar almaları için keşfe çıkıyor.


Katılımcıya ve Kuruma Kazandırdıklarımız: 

Beraber hareket eden ve iş yaşamını keyifli hale getiren ekiplere dönüşmek için;

  • etkin iletişim becerilerini kuvvetlendirmek
  • özgün kimliklerini güvenle ortaya koyabilmek
  • güçlü yanlara odaklanıp motivasyonu artırmak
  • dünü, bugünü ve yarını pozitiflerle değerlendirmek
https://docs.google.com/forms/d/1PWqKU-k-Y79nmiztpWSDn3vK3bNSNemM9Ue9f2rN7Vk