https://docs.google.com/forms/d/1PWqKU-k-Y79nmiztpWSDn3vK3bNSNemM9Ue9f2rN7Vk

“İŞYERİMİZ MERCEK ALTINDA!”


Saatlerimizi geçirdiğimiz, çatısı altında emek verdiğimiz, kendimizi gerçekleştirmek için seçtiğimiz işyerimizi ne kadar tanıyoruz? İşyerinin yaşayan bir organizma olduğunu düşünecek olursak birbirimizin hikayesini ne kadar biliyoruz? Peki işyerim beni ne kadar tanıyor? Oysa herşey bu paylaşıma dayanmıyor mu? Tanımak sahiplenmek, tanınmak ait hissetmek... Büyürken aynı yöne bakabilmek, şirket duruşunu örnekleyebilmek...


Katılımcıya ve Kuruma Kazandırdıklarımız: 

Tüm bir ekip olarak farklı çalışmalarla şirketin resmini çekebilmek için;

  • Gruplar halinde çalışarak şirket vizyonu, misyonu, değerleri, hedefleri gibi birçok başlığın öznel ve bütünsel tanımlarını yapmak
  • Ortak bir dil oluşturmak
  • Yöneticilerin ve ekiplerinin bir arada yer alacağı sonraki çalışmalar için zemin hazırlamak
  • Eğitim sonrası her yöneticinin kendi ekibi ile yapacağı basit ve işlevsel çalışmaların haritasını ve çerçevesini belirlemek
https://docs.google.com/forms/d/1PWqKU-k-Y79nmiztpWSDn3vK3bNSNemM9Ue9f2rN7Vk