https://docs.google.com/forms/d/1PWqKU-k-Y79nmiztpWSDn3vK3bNSNemM9Ue9f2rN7Vk

Hakkımızda


“YENİ” olarak;

Yetişkinlere bireysel, çift ve aile, ergenlere bireysel ve grup terapi hizmetlerinin yanı sıra doğal afet, savaş, hastalık, uçak kazaları, okul ve işyerlerindeki bir takım zorlayıcı yaşantılar nedeniyle psikolojik travmaya maruz kalan birey ve gruplara psikolojik destek sağlıyoruz. Şirketlere ve okullara yönelik krize müdahale paketleri oluşturup uygulama sürecinde danışmanlık veriyoruz. Ayrıca ülkemizde psikoterapi alanının gelişmesine katkı sağlamak amacı ile yurt dışında bu konuda önde gelen isimlerle birlikte eğitimler düzenliyoruz. 


Ayşegül KALEM & Ersin BAYRAMKAYA

Kurucu Ortaklar

https://docs.google.com/forms/d/1PWqKU-k-Y79nmiztpWSDn3vK3bNSNemM9Ue9f2rN7Vk