https://docs.google.com/forms/d/1PWqKU-k-Y79nmiztpWSDn3vK3bNSNemM9Ue9f2rN7Vk

Ayşegül Kalem, MSc.

Uzman Klinik Psikolog/Psikoterapist

21.03.1978 yılında İstanbul’da doğmuştur. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü Onur Öğrencisi olarak bitirmiştir. 2003’te San Francisco State University, ABD’de Klinik Psikoloji Master eğitimini tamamlamıştır.  Bu süre zarfında çeşitli kliniklerde ergenlerle, gençlerle ve yetişkinlerle çalışan Kalem’in tez konusu Ölüm Olgusu ve Ölümcül Hastalarla Terapi üzerinedir. 2000-2001 yılları içerisinde Boğaziçi Üniversitesi’nde Prof. Ali Tekcan ile birlikte Bellek üzerine çalışmalar yapmış, AÇEV bünyesinde yürütülen projelerde gönüllü olarak aktif rol almıştır.


Ayşegül Kalem, 2003-2009 yılları arasında Davranış Bilimleri Enstitüsünde Emre Konuk ile birlikte Uzman Klinik Psikolog olarak çalışmıştır. Aynı bünyede Kurumsal Gelişim Bölümünde de eğitmen ve danışman olarak görev almıştır. Bu sıfatlarla şirketlere 16PF Kişilik Envanteri Yorumlama Eğitimi ve 16PF Geribildirim çalışmalarıyla beraber İletişim Becerileri, Güçlü Ekipler Oluşturma ve Stres Yönetimi üzerine eğitimler hazırlayıp vermiştir.


Kalem, 2009-2015 yılları arasında kurucu ortaklarından olduğu İNDA Çözüm Odaklı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde psikoterapist ve eğitmen olarak çalışmıştır.


2016 Ocak ayından itibaren kurucularından olduğu YENİ'de yetişkinlerle bireysel danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.


Ayşegül Kalem, 2004 yılında koçluğa Dost Can Deniz’in “Cesur Koçlar” çalışmasına 10 aylık süre ile katılarak adım atmıştır. 2005 yılında CCL’in (Center For Creative Leadership ) önde gelen koçlarından John Hartung’un atölye çalışmasına katılmıştır. Çeşitli şirket sahipleri ve üst düzey yöneticileriyle sürdürdüğü koçluk çalışmaları toplamda 700 saatin üzerindedir. Kalem, Graduate Institute of Master Coaches/Behavioral Coaching Institute tarafından eğitilmiştir. Certified Master Coach tur ve International Coaching Counsil üyesidir. Daha fazla bilgi için: http://www.behavioral-coaching-institute.com


Ayşegül Kalem Pozitif Psikoloji akımını takip eden Davranışsal Koçluk yaklaşımını benimsemektedir. Pozitif Psikoloji akımının öğretilerini ve uygulamalarını hem terapi pratiğinde hem de koçluk çalışmalarında yoğun olarak kullanmaktadır. Aynı çizgide kurumsal eğitimler, gelişim programları hazırlayıp vermekte olan Kalem psikoloji alanına üniversitede ve özel programlar dahilinde insan davranışına ve insan ilişkilerine odaklı eğitimler hazırlayıp sunmakla katkıda bulunmaya çalışmaktadır. “Yöneticinin Koçluk Şapkası”, “Güçlü Yanlara Odaklı Organizasyonlar ve Yetenek Yönetimi”, “Pozitif İletişim-Pozitif Değişim” ön plandaki çalışmalarıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilmekte olan Kalem ayrıca Türkiye'de yaşayan yabancılarla İngilizce terapi / koçluk yapmaktadır.


Türk Psikologlar Derneği Travma Birimi'nde Psikolojik Acil Müdahale Ekibinde gönüllü olarak yer alan Kalem aynı zamanda Türk Psikologlar Derneği ve EMDR Derneği üyesidir.


e-mail: aysegul@yenipsikoloji.com

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/aysegul-kalem-ertal-66...

https://docs.google.com/forms/d/1PWqKU-k-Y79nmiztpWSDn3vK3bNSNemM9Ue9f2rN7Vk