https://docs.google.com/forms/d/1PWqKU-k-Y79nmiztpWSDn3vK3bNSNemM9Ue9f2rN7Vk

 “AKLIN OYUNLARI: İŞİMDE AKIŞ” ZİHİNSEL BECERİLERLE ZİRVE PERFORMANS


Performansı yetenek ve motivasyon tarifinin ötesine taşıyan öncülerden biri olun! “Aklın Oyunları: İşimde Akış” eğitim programı Psikoloji biliminin zihin üzerine keşfettiği yeni yöntemler ile performansı oluşturan denkleme alışılmışın dışında, şaşırtıcı ve yepyeni değişkenler ekliyor. Bu yaklaşım ve uygulanabilir yöntemlerle devamlılığı olan üst düzey performansı yaratmak için sınırları zorluyor.

Katılımcıya ve Kuruma Kazandırdıklarımız: 


Sürdürülebilir Zirve Performansı yakalamak için;

Çift Taraflı Zihinsel Uyaran Tekniği -EMDR- dan yola çıkarak tapping çalışmalarıyla; (bu kırmızı yazıya tıklayınca aşağıdaki emdr ı anlatan metin çıksın)

(tekniğe dair bilgilendirme aşağıdadır)

  • zihinsel becerileri keşfetmek ve içselleştirmek
  • bireysel engelleri içsel kaynaklarla yönetmeyi öğrenmek
  • pozitif aklı kullanmak
  • özgüveni ortaya koymak
  • başarı hikayelerini sürdürülebilir performans için çapalamak


“İŞİMDE AKIŞ” follow up buluşmalarıyla katılımcılar;

“En İyi Deneyimlerinden” yola çıkarak kendi performans algılarını yenilerler.Neyi iyi yapmışlar, neyi daha da iyi yapabilirler, neyi yapmaya başlayabilirler, neyi yapmaktan vazgeçmeyi deneyebilirler gibi başlıklarla kendilerini birbirlerinde değerlendirme ve geliştirme fırsatı bulurlar.


EMDR 

(EYE MOVEMENT DESENSİTİZATION AND REPROCESSING)

GÖZ HAREKETLERİYLE DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME


Neredeyse 30 yıllık bir geçmişi olan, öncelikle travma tedavisinde son 15 yıldır da performans geliştirme alanında kullanılan bir yöntem. Herhangibir alanda EMDR  uygulayıcısı olmak için sertifikasyonlu eğitimden ve süpervizyondan geçmek gerekiyor. Sporcuların, sahne sanatlarıyla uğraşan kişilerin, iş yaşamındaki profesyonellerin kendi potansiyallerini bütünsel olarak ortaya koymalarına, zirve performansa ulaşmalarına olanak sağlıyor.

İçimizdeki varolan potansiyali zirve performansa dönüştürmenin iki önemli kanalı vardır. Birincisi engelleri ortadan kaldırmak ikincisi geçmişin başarılarından feyz alarak bugünü ve yarını daha da başarılı kılmak. 

EMDR(tapping) ile beynin bilgi işleme sürecini çift taraflı uyarı yöntemiyle(tapping) harekete geçirip zihnimizdeki performansa engel olan negatif, irrasyonel düşünce kalıplarını revize ederek ve pozitif, gerçekçi, yeni düşünce ağları yaratarak beynimize adeta zihinsel format atıyoruz. Önümüzde fiziksel anlamda hiçbir engel olmayacak olsa bile düşünsel engellerle dolu bir zihin her türlü yaşamsal performansı zora sokar. Herhangibirşeyi yapmak için yeterli doneye, bilgi, beceri ve hatta deneyime sahip olsak da kendimize tüm bunlara rağmen ‘başarılı olamayacağımızı’ söyleyen bir içsel ses varsa, malesef o ses çoğu zaman baskın gelir.  O negatif içsel ses geçmişte işte yapılan büyük bir hatadan, şirket içindeki reorganizasyon, küçülme süreçlerindeki sancılı durumlardan, kötü performans gösterilen anlardan,  iyi değerlendirilemeyen fırsatlardan ve benzeri birçok negatif deneyimden besleniyor olabilir. İşte bu yüzden hayatımızın bir noktasında, bir şekilde öğrenmiş olduğumuz ve zihnimizi dolayısıyla duygu ve davranışlarımızı yönlendiren bu kendimize zarar veren düşünce kalıplarını keşfetmemiz, onları etkisiz hale getirmemiz ve gerçekçi, pozitif yeni düşüncelerin zihinsel köprülerini inşa etmemiz gerekiyor. Psikoloji biliminden doğmuş olan EMDR(tapping) çok kısa zamanda tam da bunu sağlıyor. 

https://docs.google.com/forms/d/1PWqKU-k-Y79nmiztpWSDn3vK3bNSNemM9Ue9f2rN7Vk